Odrůdy révy vinné

Na této stránce nalezente všechny (celkem 57) odrůdy révy vinné, uvedené ve Státní odrůdové knize České Republiky, včetně data zápisu (stav k 1.11.2004). Pro úplnost jsou zde i odrůdy stolní a podnožové.

Odrůdy pro bílá vína

Aurelius

Aurelius

Původ: (Neuburské x Ryzlink rýnský) Vyšlechtili jej Ing. Veverka a Ing. Zatloukal. V praxi se dosud ve větším rozsahu nerozšířil - podílí se 0,35 % na veškeré ploše vinohradů ČR, ale jeho podíl narůstá.

Popis: Vyznačuje se dobrými výnosy, přírodním zbytkovým cukrem a vysokou kvalitou. Víno je harmonické, s přiměřenými jemnými kyselinami(kolem 10 g/l), je plné, výrazné chuti s jemnou charakteristickou vůní.

Rok zápisu: 1983

Vyhledat odrůdu Aurelius v obchodě


Auxerrois

Rok zápisu: 2004


Chardonnay

Chardonnay

Původ: Pravděpodobně vznikla volným křížením Rulandského s odrůdou Heunisch. Na Moravě a v Čechách se spolu s Rulandským bílým pěstuje od nepaměti. Nyní tvoří 3,4 % vinic ČR s tendencí k dynamickému růstu (od roku 1994). V poslední době patří k nejmódnějším bílým odrůdám jak v ČR tak i ve světě.

Popis: Oproti Rulandskému bílému je plnější, harmoničtější a má vyšší intenzitu aromatických látek. Obsah kyselin v moštu ve srovnání s Rulandským bílým je o 2 až 4 g/l vyšší. Víno je vhodné pro dlouhodobé uchovávání a jako jedno z mála bílých odrůdových vín je vhodné pro technologii „barrique“.

Rok zápisu: 1987

Vyhledat odrůdu Chardonnay v obchodě


Děvín

Děvín

Původ: (Tramín červený x Veltlínské červenobílé) Odrůda byla vyšlechtěna na KVÚVV Bratislava Ing. Pospíšilovou, CSc. a Ing. Korpasem CSc. Její dosavadní plocha výsadeb v ČR je velmi malá.

Popis: Vysoce kvalitní aromatická odrůda, kyseliny 7 až 10 g/l. Odrůda je schopna vytvářet vysoký obsah cukru v hroznech.

Rok zápisu: 1998

Vyhledat odrůdu Děvín v obchodě


Hibernal

Rok zápisu: 2004


Irsai Oliver

Irsai Oliver

Původ: (Bratislavské bílé x Čabaňská perla) Ve 30. letech 20. století tuto odrůdu v Maďarsku v Kecskemétu vyšlechtil P. Kocsis. V Čechách se prakticky nepěstuje, na Moravě se podílí na skladbě odrůd 0,5 % plochy vinic.

Popis: Víno je zlatožluté barvy výrazné typické vůně, velmi pronikavé, chuť plná, vysoce aromatická, připomínající muškátové víno, svým charakterem ne tak příjemné. Velmi vhodné do vín známkových a do směsí.

Rok zápisu: 1975

Vyhledat odrůdu Irsai Oliver v obchodě


Kerner

Kerner

Původ: (Trolínské x Ryzlink rýnský) Odrůda byla vyšlechtěna v SRN ve Weinsbergu šlechtitelem A. Heroldem v roce 1929. V ČR zatím významněji rozšířena není.

Popis: Harmonické, velmi dobré kvality, vyrovnané, s příjemným obsahem kyselin.

Rok zápisu: 2001


Lena

Lena

Původ: (Lipovina x Irsai Oliver) Byla vyšlechtěna na Šlechtitelské stanici v Perné šlechtiteli Ing. F. Zatloukalem a Ing. L. Michlovským. Zatím významněji rozšířena není.

Popis: Lehké s harmonickým poměrem kyselin, velmi příjemným aromatem. Odrůda je schopna vytvářet vysoký obsah cukru.

Rok zápisu: 2001


Malverina

Malverina

Původ: (Rakiš x Merlan) Byla vyšlechtěna ve Vinselektu Perná skupinou šlechtitelů Ing. M. Michlovským, CSc., Ing. F. Mádlem, Prof. Ing. V. Krausem, CSc., L. Glosem a V. Peřinou. Zatím významněji rozšířena není.

Popis: Vyrovnané, dobré kvality, mírně aromatické odrůdové chuti. Pravděpodobně perspektivní odrůda pro ekologické vinohradnictví a integrovanou produkci hroznů.

Rok zápisu: 2001

Vyhledat odrůdu Malverina v obchodě


Müller Thurgau

Riesling x Silvaner, Rivaner

Müller Thurgau

Původ: Odrůda byla vyšlechtěna v roce 1882 Prof. H. Müllerem, který pocházel ze Švýcarského kantonu Thurgau a šlechtění prováděl v Geisenheimu. Uvádí se, že se jedná o křížení Ryzlink rýnský x Sylvánské zelené, jak vystihuje i její synonymum, ale poslední poznatky (genová analýza provedená Dr. Ferdinandem Regnerem) nasvědčují tomu, že odrůda vznikla křížením Ryzlinku rýnského s Madlenkou královskou. Před více než šedesáti lety se u nás začínala pokusně pěstovat na několika místech a dnes je u nás druhou nejrozšířenější odrůdou. Pěstuje se na 13,9 % plochy vinic ČR, přičemž trend směřuje ke značné redukci.

Popis: Pro nižší kyseliny je harmonické až měkčí, středně plné s příjemnými aromatickými látkami. Pro tyto aromatické látky a nižší obsah kyselin bývá často používáno do směsí s pozdě zrajícími odrůdami, které mívají nadměrný obsah kyselin. Odrůda Müller Thurgau se během sta let rozšířila v severních vinohradnických oblastech tak, že dnes patří mezi základní odrůdy.

Rok zápisu: 1941

Vyhledat odrůdu Müller Thurgau v obchodě


Muškát moravský

MOPR

Muškát moravský

Původ: (Muškát Ottonel x Prachtraube) Byl vyšlechtěn v Polešovicích Ing. V. Křivánkem. Do Státní odrůdové knihy byl zapsán pod názvem MOPR v roce 1987, v roce 1993 přejmenován na Muškát moravský. Tato odrůda se velmi rychle rozšířila ve vinohradech České republiky. Její podíl na celkové ploše vinic dosahuje v ČR 2,3 %. Muškát moravský se tak stal nejrozšířenější původní tuzemské novošlechtění.

Popis: Muškátového typu, aróma o něco jemnější ve srovnání s Muškátem Ottonelem. Rovněž kyseliny jsou mírně sníženy.

Rok zápisu: 1987

Vyhledat odrůdu Muškát moravský v obchodě


Muškát Ottonel

Muscat Ottonel, Ottonel Muskotály

Muškát Ottonel

Původ: Pochází z Francie, kde byl v minulém století R. Moreau z Angers vypěstován ze semene pocházejícího z křížení Chrupky a Muškátu žlutého. U nás se pěstuje již dlouho, ale praktický význam nemá. V poslední době je nahrazován odrůdou Muškát moravský. V ČR se pěstuje přibližně na 0,4 % plochy vinohradů, v poslední době se nesází.

Popis: Nejčastěji se u nás používá do směsí. Ve vynikajících ročnících se získávají plná vína se zbytkem cukru. Muškátová vůně je jemná.

Rok zápisu: 1952

Vyhledat odrůdu Muškát Ottonel v obchodě


Neuburské

Neuburger

Neuburské

Původ: Pochází z Rakouska, kde se vyskytuje již téměř 150 let. Údajně bylo vyplaveno Dunajem ve Wachau. Dříve se uvádělo, že je nahodilým křížencem Rulandské bílé x Sylvánské zelené. Poslední poznatky však nasvědčují tomu, že se jedná o odrůdu vzniklou nahodilým křížením Veltlínské červené x Sylvánské zelené. Na Moravě se začala tato odrůda pěstovat po roce 1915. Před pětašedesáti lety tvořilo 4 % výměry moravských vinohradů, nyní 2,7 %.

Popis: Víno je barva zelenkavé až žluté, příjemné vůně připomínajících nádech kouře. Je vyhledáváno znalci a milovníky vín, proto se udržuje v našem sortimentu i přes pěstitelské potíže

Rok zápisu: 1941

Vyhledat odrůdu Neuburské v obchodě


Pálava

Pálava

Původ: (Tramín červený x Müller-Thurgau) Byla vyšlechtěna v padesátých letech minulého století. Autorem je Ing. Veverka, který se odrůdou zabýval ve ŠSV Velké Pavlovice a Perná. Podíl na celkové ploše vinic v ČR činí 0,7 %.

Popis: Harmonické a plné s arómatem připomínajícím Tramín červený, ale aromatické látky jsou jemnější.

Rok zápisu: 1977

Vyhledat odrůdu Pálava v obchodě


Rulandské bílé

Pinot blanc, Pinot bianco,Weißer Burgunder, Fehér burgundi

Rulandské bílé

Původ: Odrůda vznikla jako pupenová mutace Rulandského šedého a pěstuje se v Alsasku již od 14. století. Paradoxní je český název Rulandské, který vychází z označení Burgundského šedého v Německu, kde se o jeho rozšíření zasloužil Johann Seger Ruland ze Špýru. Ale žádná souvislost neexistuje k označení ostatních burgundských odrůd jménem tohoto obchodníka. Český název "Rulandské" pro celou skupinu burgundských odrůd se tak stal bohužel světovou raritou. Ve Státní odrůdové knize byla zapsána pod názvem Burgundské bílé od roku 1941 do roku 1993, od roku 1993 s názvem Rulandské bílé. Na území dnešní České republiky zaujímala před pětašedesáti lety tato odrůda 2 % plochy vinic, dnes 5,1 % s tendencí udržování si tohoto podílu i při vysoké konkurenci odrůdy Chardonnay.

Popis: Plné, extraktivní s vyššími kyselinami. Je často používáno ke scelování. Zráním nabývá na kvalitě.

Rok zápisu: 1941

Vyhledat odrůdu Rulandské bílé v obchodě


Rulandské šedé

Pinot gris, Pinot grigio,Ruländer, Graue Burgunder, Tokayer, Piros kisburgundi

Rulandské šedé

Původ: Je pupenovou mutací Rulandského modrého. Vzniklo pravděpodobně v Burgundsku, odkud se rozšířilo po celé Francii a zvláště do Champagne. Do Čech se dostala tato odrůda již ve 14. století spolu s Rulandským modrým, v Německu ji rozšiřoval obchodník Johann Seger Ruland ze Speyeru, který v roce 1711 našel několik keřů ve zpustlé zahradě ve Falci a nese tam po něm, stejně jako u nás, jeho jméno. Označení Rulandské v češtině je nevhodné, neboť se tato odrůda u nás pěstovala již dávno před narozením pana Rulanda. Vhodnější bude název Pinot gris. Před sto lety se u nás pěstovala pouze ve smíšených výsadbách, před pětašedesáti lety byla tato odrůda v ČR rozšířena na 0,5 % ploch vinic. V současnosti se pěstuje na 2,0 % rozlohy vinic a v posledních letech je patrný trend k mírnému zvyšování tohoto podílu.

Popis: Ve velmi teplých ročnících může mít málo kyselin. Pro vysoký obsah cukrů v hroznech se každoročně používá k získávání vína s přívlastkem.

Rok zápisu: 1941

Vyhledat odrůdu Rulandské šedé v obchodě


Rheinriesling, Petit Riesling,Rajnai rizling, White Riesling

Ryzlink rýnský

Původ: Původ není dosud vyjasněný, předpokládá se, že odrůda vznikla v okolí horního toku Rýna volným křížením odrůdy Heunisch se semenáčem Tramínu. V každém případě se do všech světových vinohradnických oblastí rozšířila z Německa, kde nyní zabírá téměř 22 % plochy všech vinic. Ryzlink rýnský byl rozšířen na území naší republiky řádem sv. Benedikta v 17. století. Jiné prameny uvádí, že k nám byl dovezen již za vlády Karla IV., tedy ve 14. století, ale v samotném Německu se uvádí teprve v roce 1435. Název odrůdy v překladu v němčině připomíná sprchávání. Kolem roku 1935 tvořil Ryzlink rýnský na našem dnešním území přibližně 13 % rozlohy vinic. V roce 2002 se podílí na celkové ploše vinic ČR 6,5 % s tendencí mírného zvyšování.

Popis: Dosahuje vynikající jakosti, pokud jsou hrozny sklizeny koncem října až začátkem listopadu, protože se aromatické látky vyvíjí především při střídání nízkých nočních teplot se slunečnými dny. Víno poskytuje ve všech jakostních stupních - především zajímavý je kabinet, pozdní sběr a výběr z hroznů, poslední však Ryzlink rýnský dává jen v nejlepších letech. Je považován za nejkvalitnější odrůdu severních vinohradnických oblastí.

Rok zápisu: 1941

Vyhledat odrůdu Ryzlink rýnský v obchodě


Welschriesling, Rieslingitalico, Olaszrizling

Ryzlink vlašský

Původ: Původ není jednoznačný, s Ryzlinkem rýnským nemá mimo názvu nic společného. Pro Český region je příliš pozdní a z toho důvodu se tam nepěstuje. Na Moravě se začal vysazovat kolem roku 1900, nyní jeho podíl na celkové ploše vinohradů tvoří 10,4 % s tendencí ke snižování. Je třetí nejčastěji pěstovanou odrůdou v České republice.

Popis: Má vyšší obsah kyselin, často se používá do směsí a k výrobě šumivých vín. Ve velmi příznivých letech dává výjimečná vína.

Rok zápisu: 1941

Vyhledat odrůdu Ryzlink vlašský v obchodě


Sauvignon

Sauvignon blanc

Sauvignon

Původ: Původ není přesně určen, pravděpodobně pochází z Francie. Podle nejnovějších výzkumů tato odrůda vznikla samovolným opylením odrůdy Chenin blanc pylem odrůdy Tramín červený. Jeho plochy poslední dobou ve světě prudce rostou, začíná se pěstovat i v zemích kde dosud ve větším rozsahu nebyl - např. v Německu. V ČR se vysazuje od počátku padesátých let. V českém regionu se prakticky nepěstuje, v moravském tvoří 3,5 % vinic s tendencí k poměrně rychlému zvyšování jeho podílu.

Popis: Patří mezi nejjakostnější vína v severních vinohradnických oblastech. V dobrých ročnících je plné s typickými broskvově muškátovými aromatickými látkami. V horších ročnících jsou vína méně plná s převahou kyselin a jejich aróma je kopřivové. Víno je velmi oblíbené.

Rok zápisu: 1952

Vyhledat odrůdu Sauvignon v obchodě


Sylvánské zelené

Grüner Silvaner, Grüner Zierfandl,Zöld silván

Sylvánské zelené

Původ: Pochází asi z Rakouska, okolí Kremže. Dříve se uvádělo jako místo původu Sedmihradsko, ale tam se začalo pěstovat až kolem roku 1870. Rakouskému původu nasvědčuje i skutečnost, že podle posledních výzkumů tato odrůda vznikla samovolným opylením Tramínu pylem krajové odrůdy Rakouské bílé. Bývalo velmi rozšířeno v Rakousku, u nás a v SRN, ještě počátkem tohoto století patřilo Sylvánské zelené k nejrozšířenějším odrůdám ve střední Evropě. První zmínky pochází v Německu z roku 1665. U nás a v Rakousku bylo vytlačeno odrůdou Müller-Thurgau. Kolem roku 1935 se podílelo 12 % na celkové ploše vinic u nás. V současnosti se na celkové ploše vinic ČR podílí 0,45 % a jeví se reálným, že tento podíl v nejbližších letech bude stoupat. Větší zastoupení má v českém vinařském regionu.

Popis: Dříve bylo velmi oblíbeno, dnes odrůda ustupuje a tím i s vínem se setkáváme ojediněle. Obsahuje dost kyselin, je jemně kořenité. Pro svoji ojedinělost se stává vyhledávanou specialitou mezi milovníky suchých vín.

Rok zápisu: 1941

Vyhledat odrůdu Sylvánské zelené v obchodě


Tramín červený

Gewürztraminer, Roter Traminer,Savagnin rosé, Piros Tramini

Tramín červený

Původ: Původ není zcela jasný, může pocházet z jižních Tyrol. Je tam dokumentován v městečku Tramin již v 15. století, i když počátkem 20. století tam tuto odrůdu pěstoval pouze jeden vinař. Může ale pocházet i z Maďarska nebo Rakouska či jihovýchodní Evropy. V německé Falci je prokázán od 16. století, nachází se tam i dosud produkční vinice osázená touto odrůdou před 400 lety. Podle posledních rakouských výzkumů vznikl volným křížením s révou lesní a pak se podílel na vzniku dalších klasických evropských odrůd révy vinné. Je geneticky nejstarší u nás pěstovanou odrůdou révy. Kolem roku 1935 se na našem území pěstoval na necelých 4 % plochy vinic. Dnes se vyskytuje pouze na 2,1 % výměry vinic, přičemž jeho plocha ustupuje. Vhodnějším by bylo prosté označení „Tramín“.

Popis: Je plné a kořenité. Z dobře vyzrálých hroznů připomíná vůni růží. Pro kvalitní víno jsou nezbytné dobře vyzrálé hrozny, které ale pak mohou mít nižší obsah kyselin. Patří k odrůdám, ze kterých se získává největší podíl vína s přívlastkem.

Rok zápisu: 1941

Vyhledat odrůdu Tramín červený v obchodě


Veltlínské červené rané

Frühroter Veltliner,Babotraube, Rote Malvasier, Korai Pirosveltelini

Veltlínské červené rané

Původ: Původ není jednoznačný, ampelograficky je tato odrůda zcela odlišná od Veltlínského zeleného. Stejně jako Neuburské vzniklo nahodilým opylením Sylvánského zeleného pylem Veltlínského červeného. K nám se tato odrůda rozšířila z Dolního Rakouska. Nyní dosahuje 2,2 % plochy vinic ČR.

Popis: Má nižší kyseliny a menší buket při vysokém extraktu, používá se především do směsí. Velmi rychle zraje.

Rok zápisu: 1952

Vyhledat odrůdu Veltlínské červené rané v obchodě


Veltlínské zelené

Grüner Veltliner, Grünmuskateller,Zöldveltelini

Veltlínské zelené

Původ: Geneticky se velmi podobá odrůdám Tramín a Červenošpičák. Pravděpodobně pochází z Rakouska, kde je i nejvíce rozšířeno. V Čechách se nepěstuje, na Moravě tvořilo Veltlínské zelené ještě před pětašedesáti lety 30 % plochy vinic. Je to stará odrůda na Moravě již dlouho pěstovaná. V současnosti se na celkové výměře vinic ČR podílí 14,5 % a je tím absolutně nejpěstovanější odrůdou révy vinné v České republice.

Popis: Jemná vůně podobná lipovému květu, chuť slabě hořkomandlová, příjemné kyseliny, harmonické. Často se používá do směsí.

Rok zápisu: 1941

Vyhledat odrůdu Veltlínské zelené v obchodě


Veritas

Veritas

Původ: (Ryzlink červený x Bouvierův hrozen) Odrůda byla vyšlechtěna na Šlechtitelské stanici vinařské ve Znojmě šlechtiteli C. Míšou a M. Zbořilem. Zatím je málo rozšířena.

Popis: Harmonické, velmi příjemné chuti, s jemným ovocným arómatem.

Rok zápisu: 2001


Vrboska

Rok zápisu: 2004

Vyhledat odrůdu Vrboska v obchodě


Odrůdy pro červená vína

Agni

Agni

Původ: (André x Irsai Oliver) Odrůda byla vyšlechtěna ve ŠSV Velké Pavlovice a ŠSV Perná kolektivem šlechtitelů J. Havlíkem, Ing. F. Zatloukalem a Ing. L. Michlovským. Zatím není více rozšířena.

Popis: Plné, velmi příjemné chuti s výrazným muškátovým arómatem.

Rok zápisu: 2001


Alibernet

Oděskij čornyj

Alibernet

Původ: (Alicante Bouchet x Cabernet Sauvignon) Byla vyšlechtěna v roce 1950 v ukrajinském Vědecko-výzkumném ústavu pro vinohradnictví v Oděse. Není v ČR příliš rozšířena, tvoří 0,5 % plochy vinic ČR

Popis: V dobrých ročnících má výrazný kabernetový buket a vysokou barvu. Jde o barvířku.

Rok zápisu: 1975

Vyhledat odrůdu Alibernet v obchodě


André

André

Původ: (Frankovka x Svatovavřinecké) Vznikla ve ŠSV ve Velkých Pavlovicích v roce 1961. Šlechtitelem byl Ing. Horák. Nazvána byla na počest Ch. K. Andrého (1763 - 1831), který v Brně založil první spolek pro šlechtění ovoce na světě a podnítil tak zájem o získávání nových odrůd křížením. V Čechách se André pro své pozdní zrání téměř nepěstuje, na Moravě tvoří 1,8 % plochy vinohradů.

Popis: Kvalitní, harmonické, plné s intenzívní červenou barvou a odrůdovým arómatem.

Rok zápisu: 1980

Vyhledat odrůdu André v obchodě


Ariana

Rok zápisu: 2001


Cabernet Moravia

Cabernet Moravia

Původ: (Cabernet Franc x Zweigeltrebe) Odrůda byla vyšlechtěna šlechtitelem L. Glosem v Moravské Nové Vsi. Na Moravě se rychle rozšiřuje, nyní tvoří 0,7 % plochy vinic České republiky.

Popis: Harmonické, příjemné chuti, tmavé barvy s jemným kabernetovým arómatem. Dosahuje výborné jakosti vína.

Rok zápisu: 2001

Vyhledat odrůdu Cabernet Moravia v obchodě


Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

Původ: Vznikl náhodným opylením odrůdy Cabernet franc (kříženec s révou lesní) pylem odrůdy Sauvignon, pravděpodobně existoval již v době římské. V polovině 16. století se o jeho rozšíření v Bordeaux zasloužil kardinál Richelieu. V poslední době se stal nejmódnější modrou odrůdou. U nás větší rozšíření pro své pozdní zrání neměl a ani nemá (nyní 1,2 % plochy), ale pěstuje se již více desetiletí.

Popis: Obsahuje hodně červeného barviva a má výraznou odrůdovou chuť. Zraje pomalu a stárnutím nabývá na kvalitě.

Rok zápisu: 1980

Vyhledat odrůdu Cabernet Sauvignon v obchodě


Domina

Rok zápisu: 2004


Dornfelder

Rok zápisu: 2004


Frankovka

Lemberger, Blaufränkisch, Kékfrankos

Frankovka

Původ: Původ je nejednoznačný, snad pochází z Dolního Rakouska nebo Chorvatska. Jedním z jejích předků byla odrůda Heunisch. V předminulém století to byla nejčastější modrá odrůda na Moravě, ale již před rokem 1900 jí začal nahrazovat Modrý Portugal a později Svatovavřinecké. V českém vinařském regionu se pro své pozdní zrání nepěstuje. Její podíl na celkové ploše vinic ČR již pětašedesát let činí 4 až 5 %, v současnosti se projevuje trend k mírnému zvýšení plochy (nyní tvoří 5,9 %). Je druhou nejrozšířenější modrou odrůdou na Moravě.

Popis: Je tvrdší, s čerstvou kyselinou, nižší barevnou intenzitou a vyššími tříslovinami. Lze uchovávat více let.

Rok zápisu: 1941

Vyhledat odrůdu Frankovka v obchodě


Laurot

Rok zápisu: 2004


Merlot

Merlot

Původ: Stará odrůda pocházející z Francie. Její genetický původ poukazuje na křížení s Cabernetem. Je globálně rozšířená, největší plochy se nacházejí ve Francii, v ČR se pěstuje minimálně (0,6 % plochy vinic).

Popis: Tato odrůda je „barvířka“ tzn. je vhodná do kupáží. Je především určena ke zlepšování barevné intenzity červených vín. Vzhledem k neutrální chuti a vůni nenarušuje odrůdový charakter vín.

Rok zápisu: 2001

Vyhledat odrůdu Merlot v obchodě


Modrý Portugal

Blauer Portugieser, PortugaisBleu, Oporto

Modrý Portugal

Původ: Její portugalský původ není jednoznačný. V roce 1772 byla převezena z Portugalska do Rakouska, od konce 18. století se pěstuje také na Moravě a v Čechách. Kolem roku 1935 činil podíl Modrého Portugalu z celkové výměry českých vinic 9 %, na Moravě dokonce 16,5 % a byl tak nejrozšířenější modrou odrůdou. Dnes se podílí na odrůdové skladbě vinic v ČR 2,9 %.

Popis: Je lehčí, s nižší barvou. Často se používá do směsí se Svatovavřineckým a Frankovkou. Rychle zraje, je vhodné ke konzumaci již za několik měsíců po sklizni.

Rok zápisu: 1941

Vyhledat odrůdu Modrý Portugal v obchodě


Neronet

Neronet

Původ: ((Svatovavřinecké x Modrý Portugal) x Alibernet) Byla vyšlechtěna Prof. V. Krausem v Lednici na Moravě v roce 1965. Pěstována je pouze v malé míře v ČR (0,2 % celkové plochy vinic). Je to odrůda zatím nedoceněná.

Popis: Poskytuje vína vysoké barevné intenzity i v méně příznivých ročnících. Víno je díky nižším kyselinám harmonické, neutrální chuti a vůně, s barevnou mohutností.

Rok zápisu: 1991

Vyhledat odrůdu Neronet v obchodě


Rulandské modré

Pinot noir, Pinot nero, Blauer Burgunder,Spätburgunder, Kisburgundi

Rulandské modré

Původ: Pochází z Burgundska, kde pravděpodobně v době římské vzniklo samovolným křížením odrůd Mlynářka a Tramín, ale pěstuje se i v jiných oblastech Francie. Záznamy o existenci této odrůdy jsou doloženy již v 7. století v Porýní a v 9. století v okolí Bodamského jezera. Do Čech je dal ve 14. století přivézt Karel IV., tvořilo zde později 90 % plochy vinic. Z Rulandského modrého vzniklo mutací Rulandské šedé a z něho Rulandské bílé. Ohledně názvu platí vše co je uvedeno u Rulandského bílého. Kolem roku 1935 činil podíl Rulandského modrého 36 % z celkové plochy českých vinic. Nyní se v ČR pěstuje na 2,5 % vinic s tendencí k mírném zvyšování plochy.

Popis: Plné, jakostní, v mládí ostružinové chuti, v plné zralosti sametové, kořenité s hořkomandlovou příchutí. Na celém světě je vysoce hodnoceno. Nejvyšší jakosti se dosahuje po delším ležení na láhvi. Barva je světlejší, u starších vín až cihlově červená. Má větší množství kyselin.

Rok zápisu: 1941

Vyhledat odrůdu Rulandské modré v obchodě


Svatovavřinecké

Saint Laurent

Svatovavřinecké

Původ: Podle genetické analýzy tato odrůda vznikla jako semenáč „burgundských“ odrůd. V každém případě pochází z území dnešní Francie, odkud byla v polovině předminulého století rozšířena do Německa. U nás se začala pěstovat po roce 1900, kolem roku 1935 zaujímala asi 1 % ploch vinic u nás. Nyní se v ČR pěstuje na přibližně 9 % celkové plochy vinic. Svatovavřinecké je u nás nejrozšířenější modrou odrůdou révy vinné a čtvrtou odrůdou celkem. Největší plochy této odrůdy v rámci států světa se nacházejí právě v ČR.

Popis: Pro vyšší obsah kyselin a tříslovin je u nás oblíbeno, i když jako mladé je hrubší a méně harmonické, nepodrobí-li se jablečno-mléčné fermentaci. Je vhodné do směsí s Modrým Portugalem.

Rok zápisu: 1941

Vyhledat odrůdu Svatovavřinecké v obchodě


Zweigeltrebe

Zweigeltrebe

Původ: (Svatovavřinecké x Frankovka) Vyšlechtil ji ředitel vinařské školy v Klosterneuburgu Dr. Fritz Zweigelt v roce 1922. Ve druhé polovině šedesátých let se tato odrůda dovezla na Moravu. Dnes se podílí 3,7 % na výměře vinic ČR.

Popis: Poskytuje velmi pravidelné a vysoké sklizně Víno tmavě červené barvy s menším obsahem tříslovin.

Rok zápisu: 1980

Vyhledat odrůdu Zweigeltrebe v obchodě


Réva podnožová

125 AA

Rok zápisu: 1983


Amos

Rok zápisu: 1990


Crâciunel 2

Rok zápisu: 1983


Kober 5BB

Rok zápisu: 1979


LE-K/1

Rok zápisu: 1979


SO 4

Rok zápisu: 1979


Teleki 5C

Rok zápisu: 1983


Stolní odrůdy

Arkadia

Rok zápisu: 2001


Chrupka bílá

Rok zápisu: 1941


Chrupka červená

Rok zápisu: 1941


Diamant

Rok zápisu: 1998


Julski biser

Rok zápisu: 1972


Olšava

Rok zápisu: 1988


Panonia Kincse

Rok zápisu: 1980


Pola

Rok zápisu: 2001


Vitra

Rok zápisu: 1993